UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ

W ŻARNOWCU  IM. JANUSZA KORCZAKA


Dnia 12 października 2012r Szkoła Podstawowa w Żarnowcu obchodziła Uroczystość Nadania Jej Imienia Janusza Korczaka. O godz. 9.45 społeczność szkoły oraz licznie przybyli i zaproszeni goście zebrali się przed placówką i w uformowanej kolumnie pod przewodnictwem Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej udali się do miejscowego kościoła parafialnego na uroczystą liturgię eucharystyczną, którą celebrowali księża: ks. dziekan Krzysztof Stachowski, ks. prof.  Tomasz Czapiewski, ks. prałat Jerzy Kunca, ks. Marian Świątek, ks. Ryszard Burda, ks. Antoni Nerek, ks. Bogusław Borzyszkowski.

Liturgię słowa - opracowaną przez katechetę Elżbietę Trella, zakończył wzruszający występ słowno - muzyczno – taneczny uczniów naszej szkoły pt. ,,Prowadź, Stary Doktorze…’’ opracowany przez p. Halinę Gojke, p. Szymona Kamińskiego i p. Beatę Dettlaff.

Po Eucharystii nastąpiło wręczenie, prezentacja, poświęcenie i ślubowanie na nowo otrzymany sztandar szkoły – nawiązujący swym wyglądem, zaprojektowanym przez Radę Pedagogiczną szkoły, do tradycji ogólnonarodowych Wielkiej i Małej Ojczyzny oraz sylwetki Patrona. Sztandar z rąk rodziców chrzestnych: Wójta Gminy Krokowa p. Henryka Doeringa, p. Joanny Detlaf, Państwa Grażyny i Henryka Żaczków odebrała Dyrektor szkoły mgr Aleksandra Obszyńska, która następnie przekazała go reprezentacji uczniów: Martynie Muttka – kl. VI, Janowi Jetke – kl. VI, Karolinie Lademann – kl. VI. Przekazanie sztandaru poprzedziły: odczytanie rysu historycznego oraz prezentacja - dokonane przez prowadzącą całą uroczystość p. Żanetę Stawicką i jego rodziców chrzestnych. W dalszej części nastąpiło wbijanie gwoździ honorowych i pamiątkowych w drzewiec sztandaru przez jego donatorów.

Byli nimi:

 1. WICEMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, POSEŁ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – w Jego imieniu Pan Bohdan Sokołek – Dyrektor Biura Poselskiego w Krokowej;
 2. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO- w Jego imieniu Pani Dorota Babińska;
 3. DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ- w Jego imieniu Komandor Pan Ryszard Sawicki;
 4. ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW - WICEPREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ GENERAŁ DYWIZJI NADBRYGADIER ZWIĄZKU STANISŁAW WŁADYSŁAW ŚLIWA;
 5. POMORSKI KURATOR OŚWIATY – w Jego imieniu Pani Gabriela Albertin  - Pomorski Wicekurator Oświaty;
 6. STAROSTA POWIATU PUCKIEGO - WOJCIECH DETTLAFF;
 7. RADA GMINY KROKOWA - PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KROKOWA - PAN ZYGMUNT PIONTEK;
 8. WÓJT GMINY KROKOWA – PAN HENRYK DOERING;
 9. KSIĄDZ PROBOSZCZ PARAFII ŻARNOWIEC– DZIEKAN DEKANATU ŻARNOWIECKIEGO KRZYSZTOF STACHOWSKI;
 10. PRZEWODNICZĄCY SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU GDAŃSKIEGO- PAN WOJCIECH KSIĄŻEK;
 11. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU - PANI ALEKSANDRA OBSZYŃSKA;
 12. RODZICE CHRZESTNI: HENRYK DOERING;
 13. RODZICE CHRZESTNI: JOANNA DETLAFF;
 14. RODZICE CHRZESTNI: HENRYK I GRAŻYNA ŻACZEK;
 15. RADA SZKOŁY - PRZEWODNICZĄCA HANNA ZIELONKA;
 16. PRACOWNICY SZKOŁY – Andrzej Abraham;
 17. SAMORZĄD UCZNIOWSKI - JAN JETTKE;
 18. ADAM I MARIA OKOŃ;
 19.  SOŁECTWA GMINY KROKOWA: ŻARNOWIEC, DĘBKI, LUBKOWO, ODARGOWO - w ich imieniu SOŁTYS SOŁECTWA ŻARNOWIEC - PAN JACEK LIESKE;
 20. MIESZKAŃCY OBWODU SZKOŁY W ŻARNOWCU: BRUNON I ELŻBIETA KOSIRÓG, TADEUSZ DETTLAFF, KRYSTYNA I PIOTR ŻACZEK, ALBINA ŻACZEK, EDYTA ŻACZEK, MARIA i MAREK RENUSZ, HANNA  I EUGENIUSZ KUR, JACEK I JUSTYNA BIAŁK, IZABELA I PIOTR ADAMCZYK W ICH IMIENIU ELŻBIETA KOSIRÓG.
 21. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA-– PAN JACEK SŁOWAKIEWICZ;
 22. GEN GAZ ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA – PANI MARZENA HALLAMNN;
 23. PZU SPÓŁKA AKCYJNA-  PANI AGNIESZKA PETIT;
 24. BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ-PAN ZYGMUNT DUDEK;
 25. FIRMA „PARENTIS” SPÓŁKA Z O.O.;
 26. MIECZYSŁAW I  ŁUCJA MINGA- w ich imieniu pan Marek Krzebietke;

Następnie, pod przewodnictwem dyrektor szkoły Aleksandry Obszyńskiej, uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Przyjęcie tego wymownego znaku uświetnił fragment książki Janusza Korczaka pt. ,,Król Maciuś Pierwszy’’ odczytany przez specjalnie przybyłego na uroczystość aktora p. Bartosza Opanię.

Eucharystię zakończyła pieśń ,,Boże, cos Polskę’’ odśpiewana pod przewodnictwem p. Szymona Kamińskiego i jego zespołu, którzy oprawą muzyczna uświetnili całe nabożeństwo.

Część druga uroczystości, poprzedzona przejściem kolumny zgromadzonych na czele z Orkiestrą Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, odbyła się na dziedzińcu szkoły. Rozpoczęło ją odczytanie Uchwały Rady Gminy Krokowa o Nadaniu Szkole Podstawowej w Żarnowcu Imienia Janusza Korczaka przez jej Przewodniczącego p. Zygmunta Piontka.

W dalszej części nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowych tablic: historycznej oraz poświęconej Patronowi Januszowi Korczakowi. Odsłonięcia w/w tablic poświęconych przez Dziekana Dekanatu Żarnowieckiego ks. Krzysztofa Stachowskiego dokonali:

 • p. Dorota Babińska w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego;
 • p. Gabriela Albertin – Pomorski Wicekurator Oświaty;
 • p. Aleksandra Obszyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu;
 • p. Radzisław Nowak – dyrektor PGNiG;
 • p. Hanna Zielonka – przewodnicząca Rady Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Żarnowcu;
 • Weronika Karmazy – uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu;
 • p. Ryszard Sawicki – komandor Kompani reprezentacyjnej Marynarki Wojennej;
 • p. Henryk Doering – Wójt Gminy Krokowa;
 • p. Jarosław Białk – Wicewójt Gminy Krokowa;
 • p. Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność’’;
 • p. Wojciech Dettlaff – Starosta Powiatu Puckiego.

Tę część uroczystości zakończył koncert Orkiestry Marynarki Wojennej oraz pokaz musztry paradnej Centralnej Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, które wzbudziły ogromny podziw i zachwyt wszystkich zebranych.

Część trzecia uroczystości odbyła się w nowo otwartej sali gimnastycznej szkoły. Rozpoczęło ją odśpiewanie przez społeczność szkolną hymnu szkoły pt. ,,Dobry jak Człowiek’’, do którego słowa i muzykę opracowali tutejsi nauczyciele: p. Halina Gojke i p. Szymon Kamiński oraz odczytanie laudacji Patrona przez aktora Bartosza Opanię. W dalszym toku tej części uroczystości nastąpiły oficjalne przemówienia zaproszonych gości. Głos zabierali kolejno:

 • p. Henryk Doering – Wójt Gminy Krokowa,
 • p. Jarosław Białk – Wicewójt Gminy Krokowa,
 • p. Gabriela Albertin – Pomorski Wicekurator Oświaty,
 • p. Bohdan Sokołek – w imieniu Posła p. Kazimierza Plocke – Dyrektor Biura Poselskiego w Krokowej,
 • p. Wojciech Dettlaff – Starosta Powiatu Puckiego,
 • p. Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność’’ Regionu Gdańskiego,
 • p. Genowefa Bizewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowcu w latach 1976-1978,
 • p. Renata Klaffke – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowcu w latach 1978-1992,
 • p. Irena Ceynowa – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowcu w latach 1992-1999,
 • p. Paweł Behmke – mieszkaniec Żarnowcu,
 • p. Stanisław Władysław Śliwa – Wiceprezes Związku Piłsudczyków RP Nadbrygadier Związku,
 • p. Piotr Książek – Prezes Zarządu Elektrowni Wodnej ”Żarnowiec”,
 • p. Grażyna Cern – Burmistrz Władysławowa,
 • p. Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Gniewino,
 • p. Aleksandra Obszyńska –  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu.

W przemówieniach padło wiele słów podziękowań za wybudowanie nowej placówki kierowanych przede wszystkim do Dyrektor  mgr Aleksandry Obszyńskiej i władz samorządowych. Pani Dyrektor, w dowód uznania szczególnych osiągnięć w pracy na rzecz pomorskiej oświaty otrzymała nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty. Natomiast Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego nadało Pani Aleksandrze Obszyńskiej Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków R.P.

Na jej ręce goście złożyli również upominki dla nowej szkoły. Uroczystość Nadania Szkole Podstawowej w Żarnowcu Imienia Janusza Korczaka zbiegła się ze Świętem Edukacji Narodowej. W związku z powyższym nauczyciele miejscowej szkoły zostali uhonorowani Nagrodami : Wójta Gminy Krokowa, które wręczono paniom: Jolancie Baran i Danucie Laskowskiej oraz Nagrodami Dyrektora, które otrzymali: p. Halina Gojke, p. Maria Borska, p. Żaneta Stawicka, p. Marzena Muttka, p. Szymon Kamiński. Dodatkowo Wójt Gminy Krokowa nagrodził swych pracowników: p. Grzegorza Zaczka, p. Jarosława Białka i p. Piotra Ciskowskiego za wkład pracy włożony w oddanie nowo wybudowanej placówki do użytku.

Dyrektor szkoły mgr Aleksandra Obszyńska, jako szczególne podziękowanie za zaangażowanie i wsparcie w dążeniach do otwarcia szkoły wręczyła statuetki ,,Przyjaciela Szkoły’’. Otrzymali je:

 • p. Henryk Doering – Wójt Gminy Krokowa,
 • p. Zygmunt Piontek – Przewodniczący Rady Gminy Krokowa,
 • p. Jarosław Białk – Wicewójt Gminy Krokowa,
 • ks. Krzysztof Stachowski – Proboszcz Parafii Żarnowiec,
 • p. Adam Okoń – Szef Firmy ,,Marbud’’,
 • p. Jacek Słowakiewicz – Kierownik Kopalni Ropy, Nafty i Gazu w Żarnowcu,
 • p. Teresa Kamińska – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Żarnowiec.

Uroczystość zakończyła prowadząca p. Żaneta Stawicka życzeniami: ,,by każdy dzień, w którym uśmiechnie się dziecko, był dniem, w którym uśmiechnie się cały świat’’ i zaproszeniem gości do zwiedzania placówki oraz  do stołówki na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów. Mogli się również zapoznać z dorobkiem literackim Patrona Janusza Korczaka, oglądając wystawę jego dzieł, przygotowaną w sali gimnastycznej przez p. Bożenę Hartyn - Leszczyńską. Uczniowie delektowali się drożdżówkami i sokami ufundowanymi przez GS Krokowa. Całość dopełniły: słoneczna pogoda dnia oraz przyjęcie w Zamku w Krokowej.  

Uroczystość Nadania Szkole Podstawowej Imienia Janusza Korczaka przeszła do historii nie tylko jako święto szkoły, ale święto  społeczności lokalnej naszej gminy.

                                                                       

    Przygotowała : Halina Gojke

                                                             Nauczycielka języka polskiego i historii

                                           w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu