Zmiana pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku  http://poradniapuck.pl/

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Żaneta Stawicka

e-mail: zanetastawicka@szkolazarnowiec.pl

 

 mgr Barbara Orzeł-Dettlaff

e-mail: borzel-dettlaf@szkolazarnowiec.pl


 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie, rodzice, nauczyciele mają możliwość konsultacji i porad z psychologiem szkolnym panią Akleksandra Kwidzińską  po wcześniejszym uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym

 

Aleksandra Kwidzińska - psycholog szkolny 

 


Psycholog szkolny przyjmuje w Szkole Podstawowej im. kadm. Włodzimierza Steyera

W celu uzgodnienia spotkania proszę o wcześniejszy kontak telefoniczny pod numerem

58 774 23 23

 

 


 

 

 

INSTYTUCJE I OSOBY WSPOMAGAJĄCE

 

PRACĘ SZKOŁY



 

Lp.

 

Nazwa instytucji

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

 

Telefon

1.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

Puck

ul. Kolejowa 7

58 506 59 99

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Puck

u. Kolejowa 7

58 673 41 93

3.

Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny                                 i Nieletnich


 

                           Wejherowo                                           

58 672 89 74                         

4.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży

 

Gdynia

Ul. Traugutta 9

58 621 61 43

5.

Poradnia dla Osób

Uzależnionych od Alkoholu

Krokowa

Ul. Żarnowiecka 29

58 675 41 29

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Krokowa

Ul. Żarnowiecka 29

58 675 41 29

7.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Krokowa

Ul. Żarnowiecka 29

58 675 41 29

8.

Komisariat Policji

Minkowice

Ul. Żwirowa 4

 58 674 53 63

9.

Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Puck

Ul. Dworcowa 5

58 674 52 22

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!