Szanowni Rodzice!

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje poradzić się, albo  porozmawiać o tym, co się dzieje         w szkole. Mamy nadzieję, że wspólnie możemy rozwiązać najtrudniejsze problemy.

  

PROŚBA DZIECKA

 *Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

*Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

*Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

* Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.

* Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

*Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

* Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

* Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga !

* Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

* Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

* Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

* Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.

* Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

* Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

* Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

* Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

* Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.

* Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

* Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

* Nie bój się miłości. Nigdy.

 Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

 *Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

* Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

* Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.

* Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

* Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

* Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

* Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga !

* Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

* Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

* Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

* Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.

* Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

* Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

* Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

* Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

* Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.

* Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

* Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

* Nie bój się miłości. Nigdy.

 WARTO ZAJRZEĆ NA PODANE STRONY !!!!!
http://sieciaki.pl/

To strona dla młodych użytkowników Internetu.

Zawiera porady dotyczące bezpiecznego poruszania się w Sieci oraz porady dotyczące użytkowania komputera (hardware/ software). Można ściągnąć i zaistalować Sieciaka. „Jeśli zainstalujesz nasz program, NetRobi oraz AjPi, Netka, Kompel i Spociak będą wysyłać do Twojego Sieciaka różne komunikaty i zadania konkursowe. Czytając komunikaty będziesz poszerzał swoją wiedzę o Internecie. Nauczysz się jak szybciej i łatwiej korzystać z Internetu. Wykonując zadania na konkursy zdobywasz punkty, poznajesz nowe, ciekawe strony Internetowe i również zdobywasz wiedzę. Sieciak będzie rozwijał się z Tobą. Im więcej zdobędziesz punktów, tym większe będą jego możliwości.”

Oprócz tego znajdziecie strefę rozrywki i muzyki, a także poradę tygodnia oraz katalog ciekawych i bezpiecznych stron.


http://www.przemocwszkole.org.pl/ „Bliżej Dziecka” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych

Strona Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka” o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej w szkołach. Adresowana jest do UCZNIÓW, RODZICÓW i NAUCZYCIELI.   

Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” jest pozarządową organizacją, stworzoną przez zespół psychologów, pedagogów i nauczycieli. Istnieje od 1998 roku.

Swoją misję i działalność Stowarzyszenie określa następująco:

”Od początku lat 90-tych działamy w zakresie profilaktyki. Tworzyliśmy i realizowaliśmy programy profilaktyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli, wśród nich Dziecko krzywdzone i zaniedbane, Wychowanie przeciw przemocy, Edukacja Zdrowotna, Szkoła dla rodziców”.

Naszym głównym celem jest przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Wiele szkół w Polsce boryka się z problemem przemocy - istniejemy po to, aby wspierać ich wysiłki w zmniejszaniu skali tego problemu.     Współpracujemy ze szkołami z terenu całej Polski. Prowadzimy szkolenia i konsultacje dla rad pedagogicznych w zakresie tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w szkole. Wierzymy, że tylko systematyczna, zespołowa praca wszystkich nauczycieli oraz dyrektora szkoły może przynieść wymierne korzyści.

Nasze działania objęła patronatem brytyjska organizacja KIDSCAPE. Dzięki merytorycznemu wsparciu tej organizacji, pragniemy rozszerzyć naszą ofertę pomocy dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej i ich rodziców”.


Strona dotyczy powstrzymywania zjawiska przemocy rówieśniczej. Skierowana jest do UCZNIÓW, RODZICÓW                           I  NAUCZYCIELI.

Poradnik dla ucznia podzielony został na dwie części. Z poddziału „zatrzymaj przemoc”  uczeń dowiaduje się: czym jest przemoc, jakie są sposoby na przemoc, kiedy i jak o przemocy należy powiadomić dorosłych, jakie obowiązki ma szkoła w zapewnieniu bezpieczeństwa wychowankom. Poddział „jesteśmy przeciw przemocy” poświęcony jest wypowiedziom uczniów na temat przemocy. Twórcy strony zachęcają młodzież  do dzielenia  się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami - mail: blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl

Poradnik dla rodziców – jak pomóc dziecku - przedstawia ważne i konkretne porady, o tym czym jest przemoc; jak poznać, że dziecko jest ofiarą przemocy; jak rozmawiać z dzieckiem, jak interweniować w sprawie swojego dziecka.

Nauczyciele mogą zapoznać się z wiedzą dotyczącą zjawiska przemocy, otrzymują wskazówki dotyczące rozpoznawania zarówno ofiary przemocy jak i jej sprawcy. Dowiadują się jak pomagać ofierze i jak pracować ze sprawcą przemocy.

Na ww. stronie zamieszczone są informacje o programie przeciwdziałania przemocy „Stop” autorstwa Agnieszki Milczarek                   i Joanny Węgrzynowskiej prowadzonym w wielu miejscach w Polsce.

http://www.dzieckowsieci.pl/

Jest to strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli. Ma pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu, zwiększyć świadomość dzieci i dorosłych na temat zagrożeń internetowych i skutecznych metod przeciwdziałania im.

Dzieci mogą zapoznać się z „instrukcją obsługi” Internetu. Przestrzeganie jej zapewni bezpieczne surfowanie po Sieci. Mogą ściągnąć i zainstalować Sieciaka (wszystkie informacje na http://www.sieciaki.pl/ ). Otrzymują netykietę, czyli sawoir wiwre internetowy oraz możliwość ściągnięcia muzyki.

Rodzice otrzymują sporo wiadomości na temat Internetu (m.in. słowniczek pojęć), porady,  propozycje stworzenia zestawu dobrych praktyk korzystania z Sieci, łącznie z sugestią zawarcia umowy z dzieckiem i wzorem takiej umowy. Rodzice mogą dowiedzieć się, gdzie i jak interweniować, jeżeli dziecko zetknie się z nieodpowiednimi treściami, będzie narażone na niebezpieczeństwo w prawdziwym świecie czy nękane za pośrednictwem Sieci.

DROGI RODZICU ZWRÓĆ UWAGĘ!!!!!!


26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków.

 

ZABURZENIOM  ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM NARKOTYKÓW

 

MOŻNA ZAPOBIEGAĆ, MOŻNA JE TEŻ LECZYĆ

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w imieniu Ministra Zdrowia,  prowadzi działalność zapobiegawczą w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Upowszechnia na poziomie ogólnopolskim programy o potwierdzonej skuteczności – programy wczesnej interwencji, programy profilaktyczne i terapeutyczne, takie jak „Fred goes net” i „Candis”;  wspiera ponadto działania organizacji pozarządowych kierowane do grup zagrożonych narkomanią  i  ich rodzin, osób używających narkotyków w sposób szkodliwy i osób uzależnionych. W 2014 roku Krajowe Biuro wspiera łącznie około 250  programów na terenie całego kraju. W roku ubiegłym w programach profilaktycznych, redukcji szkód  oraz reintegracji społecznej wzięło udział prawie 350 000 osób. Corocznie prowadzone są także ogólnopolskie kampanie społeczne, podnoszące świadomość społeczną na temat  szkodliwości używania substancji psychoaktywnych. Tegoroczna kampania informuje o ryzyku używania leków w celach pozamedycznych. Anonimową, bezpłatną pomoc specjalistów można uzyskać w  antynarkotykowej poradni internetowej działającej pod adresem www.narkomania.org.pl oraz Ogólnopolskim Telefonie Zaufania 801 199 990.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej jak zapobiegać, zapoznaj się z naszymi publikacjami:

 

Poradnik dla rodziców: "O lekach, marihuanie, dopalaczach - bez histerii"

 

Poradnik dla rodziców: "Bliżej siebie, dalej od narkotyków"

 

Ulotka: "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"


 

Poradnik dla nauczycieli: "Szkoła i rodzice wobez zagrożeń substancjami psychoaktywnymi"

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole - przydatny link:

 

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=55:profilaktyka-agresji-i-przemocy&Itemid=1148

 

http://ore.edu.pl/phocadownload/pracownie/wychowania_i_profilaktyki/dopalacze.%20scenariusz%20spotkania%20z%20rodzicami_11.pdf  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!

  • |
  • UWAGA !!! „Z POWODU BRAKU W KUCHNI PERSONELU STOŁÓWKA SZKOLNA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA"