UWAGA!

  W ZWIĄZKU Z NIEOBECNOŚCIĄ PERSONELU W KUCHNI

STOŁÓWKA SZKOLNA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA.
Opłaty za obiady


Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,80 zł.

Dokładne kwoty do wpłat zostaną przekazane za pomocą dziennika elektronicznego "Vulcan"

Wpłaty należy regulować do 5-go dnia kolejnego miesiąca,  bezpośrednio na konto Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu.

Nr rachunku do wpłat:

45 8349 0002 0000 2176 2000 0020

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz za który miesiąc jest wpłata.

Przypominam, że obowiązek zgłaszania nieobecności uczniów uczestniczących w wycieczce lub innym zorganizowanym przez szkołę wyjeździe spoczywa na kierowniku wycieczki. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Obowiązek zgłoszenia nieobecności ucznia z innego powodu spoczywa na rodzicu.

Nieobecność należy zgłosić intendentowi osobiście w sekretariacie, telefonicznie pod nr 58 6737 603 lub mailowo na adres intendent@szkolazarnowiec.pl


 

   


  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!

  • |
  • UWAGA !!! „Z POWODU BRAKU W KUCHNI PERSONELU STOŁÓWKA SZKOLNA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA"