Opłaty za obiady


Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,80 zł.

Dokładne kwoty do wpłat zostaną przekazane za pomocą dziennika elektronicznego "Vulcan"

Wpłaty należy regulować do 5-go dnia kolejnego miesiąca,  bezpośrednio na konto Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu.

Nr rachunku do wpłat:

45 8349 0002 0000 2176 2000 0020

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz za który miesiąc jest wpłata.

Przypominam, że obowiązek zgłaszania nieobecności uczniów uczestniczących w wycieczce lub innym zorganizowanym przez szkołę wyjeździe spoczywa na kierowniku wycieczki. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Obowiązek zgłoszenia nieobecności ucznia z innego powodu spoczywa na rodzicu.

Nieobecność należy zgłosić intendentowi osobiście w sekretariacie, telefonicznie pod nr 58 6737 603 lub mailowo na adres intendent@szkolazarnowiec.pl