WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!

Stołówka

 

 

Opłaty za obiady

Koszt jednego obiadu dla ucznia w miesiącu maju wynosi 3,5zł

 

Dokładne kwoty do wpłat po odliczeniu dni wolnych w kwietniu zostaną przekazane za pomocą idziennika.

 

Wpłaty należy regulować do 5-go dnia każdego miesiąca,  bezpośrednio na konto Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu.

 

Nr rachunku do wpłat:

 

45 8349 0002 0000 2176 2000 0020

 

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz za który miesiąc jest wpłata.


Pełne zarządzenie w sprawie wysokości opłat do pobrania tutaj:

Zarządzenie opłaty za obiady


Przypominam, że obowiązek zgłaszania nieobecności uczniów uczestniczących w wycieczce lub innym zorganizowanym przez szkołę wyjeździe spoczywa na wychowawcy klasy. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Obowiązek zgłoszenia nieobecności ucznia z innego powodu spoczywa na rodzicu.

Nieobecność należy zgłosić intendentowi osobiście lub pod nr 691100027, a także email intendent@szkolazarnowiec.pl

Konkurs „Do Hymnu!