SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły.
2  Pozostałe organy:
  - dyrektor szkoły,
  - rada pedagogiczna
  - rada rodziców
  - organizacja uczniów danej szkoły
3. Na początku września roku szkolnego 2019/2020, społeczność uczniowska, w tym uczniowie oraz rada pedagogiczna wybrali swoich przedstawicieli do Rady Samorządów Klasowych. Dnia 07.10.2019r. odbyły się również wybory do Samorządu Uczniowskiego
4. ZARZĄD SU:

Wojciech Tarnowski - przewodniczący
Anna Hincke - zastępca przewodniczącego
Grzegorz Brzeski - sekretarz

5. RADA SAMORZĄDÓW KLASOWYCH:

Klasa IKlasa IIKlasa III A
1. Milena Pieniążk 1. Anna Behmke 1. Zofia Słowik
2. Bartosz Kwidziński 2. Hubert Ewald 2. Laura Bieszk
3. Igor Kwidziński 3. Julia Wyszecka 3. Amelia Żebrowska
Klasa III BKlasa IVKlasa V
1. Mateusz Muttke 1. Adam Żaczek 1. Martyna Bisa
2. Anna Krefta 2. Julia Domaszk 2. Kinga Renusz
3.Wojciech Kobiella 3. Mateusz Sznycer 3. Julia Goyke
Klasa VI AKlasa VI BKlasa VII
1. Stanisław Baran 1. Adrian Dominik 1. Marcel Dominik
2. Wiktoria Henning 2. Bartosz Bogusławski 2. Michał Czapiewski
3. Paweł Bradtke 3. Maja Żaczek 3. Mikołaj Dettlaff
Klasa VIII
1. Dawid Gaffke
2. Mikołaj Rypczyński
3. Julia Dominik

6. Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu działa w oparciu o Regulamin oraz w oparciu o zatwierdzony przez dyrektora placówki Plan Pracy SU. Zawarte w planie działania są wybrane przez społeczność uczniowską, w trakcie jednego ze spotkań. Podkreśla się fakt, że SU działa zgodnie z planem, ale również może wybiegać poza jego ramy.
7. Członkowie Zarządu SU w każdy piątek miesiąca na drugiej przerwie będą pełnić dyżur.
8. Każdy może skontaktować się z Zarządem SU poprzez skrzynkę mailową, grupę facebookową oraz wykorzystując do tego specjalnie przygotowaną skrzynkę znajdującą się na I piętrze.
9. Informacje na temat działalności SU publikowane będą na stronie szkoły, fanpage’u szkolnym.

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:
mgr Barbara Orzeł-Dettlaff, mgr Marzena Keppen
SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA:
mgr Żaneta Stawicka
   Plan pracy SU 2019/2020
   Regulamin pracy SU 2019/2020


Projekt „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 2”
- podsumowanie

W naszej szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i przy współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, realizowany był projekt pt. „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 2”. Celem projektu było zwrócenie uwagi wszystkich uczniów, a także polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Wszystkie nasze przedszkolaki i uczniowie otrzymali kartkę bożonarodzeniową. Zadanie polegało na napisaniu pięknych życzeń, które chcieli skierować do osoby lub instytucji, do której wysłali kartkę. Poprzez realizację projektu chcieliśmy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważna rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Pragniemy, aby nasi uczniowie byli świadomi różnicy pomiędzy istotą słowa pisanego własnoręcznie, a wiadomością cyfrową – wygenerowaną często z gotowych wzorów. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem gdy na nie spoglądamy. Miejmy nadzieję, że tradycja wysyłania kartek świątecznych na nowo odrodzi się w młodym pokoleniu oraz wysłane kartki sprawiły ogromną, najszczerszą radość odbiorcom. Dziękujemy przedszkolakom, uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie😊


"KAŻDY GEST, NAWET NAJDROBNIEJSZY… ZMIENIA ŚWIAT, CZYJŚ ŚWIAT."

Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Caritas pod opieką pań: Anny Marzejon, Barbary Orzeł-Dettlaff i Marzeny Keppen składają serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i rodzicom, którzy wsparli akcję zbierania materiałów higienicznych, zabawek i słodyczy dla podopiecznych hospicjum Bursztynowa Przystań w Gdyni. Słowa wdzięczności przesyłam przedszkolakom i ich rodzicom, oraz paniom z Przedszkola w Lublewku, którzy zaangażowali się w naszą akcję. Pamiętajmy: „Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.” Dziękujemy!!!


"Czapka Świętego Mikołaja"

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w akcji "Czapka Świętego Mikołaja". Uczniowie posiadający taką czapkę na swojej głowie będą zwolnieni podczas wszystkich zajęć lekcyjnych z odpowiedzi ustnych.


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2019/2020

Dnia 07.10.2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Po podliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego : największą liczbę głosów zdobył Wojciech Tarnowski z kl. VIa, który tym samym został Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Natomiast funkcję Zastępcy Przewodniczącego Samorządu objęła Anna Hincke z kl. VIa. Najmłodszy kandydat, czyli Grzegorz Brzeski z kl. V, został Sekretarzem. Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Barbara Orzeł – Dettlaff i p. Marzena Keppen.

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!