Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

  Uchwała Rady Gminy Krokowa - Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny
  Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa Nr Ośw.845.VII.2018 - Zmiana zarządzenia Wójta Gminy Krokowa Nr Ośw.844.VII.2018

  Uchwała Rady Gminy Krokowa - Klasa Pierwsza
  Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa Nr Ośw.844.VII.2018


PUNKT PRZEDSZKOLNY :

  Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Żarnowcu
 Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym
 Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY (6 LATKI) :

  Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Żarnowcu
 Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym
 Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału PrzedszkolnegoKLASA PIERWSZA :

  Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu
 Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej
 Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 - archiwum

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!