HARMONOGRAMDYŻURÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MIEJSCA I CZASU SPOŻYWANIA
POSIŁKÓW ORAZ MIEJSCA SPĘDZENIA PRZERW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
(OBOWIĄZUJE OD 01.09.2020r.)

- załącznik nr 2 do Zarządzenia 2/2020/2021 (klasy I-III)
- załącznik nr 3 do Zarządzenia 2/2020/2021 (klasy IV-VIII)

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!