GODZINY DYŻURÓW NAUCZYCIELI-KONSULTANTÓW
W PIĄTKI OD 18.01.2021 R. DLA KLASY VIII

Godziny Nauczyciel

8:00 – 8:20
9:05 – 9:15

J. Mańska

10:00 – 10:10
10:55 – 11:05

J. Baran

11:50 – 12:10
12:55 – 13:05

H. Gojke

* W przypadku wychodzenia na zewnątrz wyznacza się teren przed wejściem głównym do szkoły, do korzystania przez klasę VIII podczas przerw śródlekcyjnych.


HARMONOGRAMDYŻURÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MIEJSCA I CZASU SPOŻYWANIA
POSIŁKÓW ORAZ MIEJSCA SPĘDZENIA PRZERW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
(OBOWIĄZUJE OD 01.09.2020r.)

- załącznik nr 2 do Zarządzenia 2/2020/2021 (klasy I-III)
- załącznik nr 3 do Zarządzenia 2/2020/2021 (klasy IV-VIII)