1. REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
  2. REGULAMIN IMPREZY INTEGRACYJNEJ NOCOWANIE W SZKOLE
  3. REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH
  4. REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI CHEMICZNO-PRZYRODNICZEJ
  5. REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW PODCZAS PRZERW
  6. REGULAMIN BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ
  7. REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
  8. REGULAMIN ZCHOWANIA UCZNIÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
  9. PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTW
  10. REGULAMIN PRZYDZIELANIA ZASTĘPSTW
  11.REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
  12. REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
  13. REGULAMIN W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DLA WYBORU DYREKTORA SZKOŁY

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!