Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

  Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok 2019-2020

  Zgłoszenie dziecka do szkoły (wniosek w trakcie roku szkolnego)

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

  Wniosek - Oddział Przedszkolny
  Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym 3, 4, 5 latków w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu
  Wniosek o przyjecie dziecka do Oddziału Przedszkolnego 3, 4, 5 latków w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu

 Wniosek o przyjecie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu


KLASA PIERWSZA :

  Wniosek - kl. I

 Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej
 Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - archiwum

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!