Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

  Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie rekrutacji do szkół 2020/2021
{file74571}

  uwaga_rodzice_rekrutacja_2020_—_kopia.pdf

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

  Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 2020/2021 
 Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym 3, 4, 5 latków w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu
 Wniosek o przyjecie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Żarnowcu

  wniosek_rekrutacyjny_do_punktu_przedszkolnego_20202021.pdf
 

 

KLASA PIERWSZA :

  Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2020/2021
 Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej
 Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 

Wyniki rekrutacji do Punktu i oddziału przedszkolnego Przedszkolnego
szkoły podstawowej im. janusza korczaka w Żarnowcu
na rok szkolny 2020/2021

 Wyniki rekrutacji do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 
 Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

  Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej

  Procedura rekrutacji kandydatów do Punktu Przedszkolnego w Żarnowcu

 Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!