1.   „Informacja wójta Gminy Krokowa o terminie otwarcia żłobków samorządowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krokowa”
2.   Zarządzenie Nr 19/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu z dnia 25 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu”
3.   „Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu”
    a)   Załącznik Nr 1 do „Regulaminu kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu”
    b)   Załącznik Nr 2 do „Regulaminu kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu”
    c)   Załącznik Nr 3 do „Regulaminu kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu”
    d)   Załącznik Nr 4 do „Regulaminu kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu”
4.   Zarządzenie Nr 20/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu z dnia 30 marca 2020r. w sprawie określenia zasad pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu”
5.   Zarządzenie Nr 21/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu z dnia 14 kwietnia 2020r w sprawie wprowadzenia dalszych zasad kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu”
6.   Zarządzenie Nr 22/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu z dnia 16 kwietnia 2020r zmieniające Zarządzenie Nr 4/ 2019/2020 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020
7.   Zarządzenie Nr 30/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie dalszego funkcjonowania, pracy i nauki w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu, w okresie ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19
8.   „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu”
    a)   Załącznik Nr 1 do „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu” / oświadczenie rodzica dotyczące zdrowia dziecka/
    b)   Załącznik Nr 2 do „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu” / zgoda rodzica na konsultacje/

Zobacz również

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!