GRONO PEDAGOGICZNE 

Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Żarnowcu

Imię i NazwiskoStanowisko/Przedmiot
mgr Aleksandra Obszyńska dyrektor szkoły, nauczyciel geografii
mgr Żaneta Stawicka wicedyrektor, nauczyciel języka niemieckiego
mgr Anna Bank nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII a
mgr Jolanta Baran nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VIII
mgr Renata Boniecka nauczyciel wspomagający
mgr Maria Borska  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
mgr Alicja Dettlaff  nauczyciel chemii
Beata Dettlaff  nauczyciel języka kaszubskiego
mgr Halina Gojke nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV a
mgr Marzena Keppen nauczyciel informatyki, wychowawca klasy IV b
mgr Łukasz Krefta nauczyciel własnej historii i kultury, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa 
mgr Maciej Krystkiewicz nauczyciel fizyki
mgr Aleksandra Kwidzińska

nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Jolanta Mańska

nauczciel języka angielskiego, bibliotekarz

mgr Anna Marzejon nauczyciel religii i historii, wychowawca klasy VI
mgr  Anna Mazur nauczyciel matematyki
mgr Marzena Muttka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III
 mgr Marzena Obszyńska  nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca oddziału przedszkolnego 6-latków
mgr Barbara Orzeł - Dettlaff  nauczyciel przyrody, pedagog, wychowawca klasy V
mgr Adrianna Rutz  nauczciel języka angielskiego - edukacja wczesnoszkolna 
mgr Anita Słowik nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II
mgr Bartłomiej Szefke  nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, rytmiki 
mgr  Maria Wiśniewska nauczyciel języka polskiego
mgr Roman Wiśniewski nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII b
mgr Agnieszka Wojtowicz nauczyciel świetlicy
mgr Anna Wojtowicz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca oddziału przedszkolnego 3,4,5 latków 
  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!