Uchwała XXX 298 2020 RGK w sprawie kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddz przedszkolnych
  Uchwała XXXII 284 2017 RGK w sprawie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły
  Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.35.2021 w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych 2021-2022.pdf
  Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.36.2021 w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych oraz regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2021-2022
  Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych 2021-2022.pdf

 

  Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021-2022.docx
  Załącznik nr 4 Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.docx
  Załącznik nr 6 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.docx
  Załącznik nr 7 Regulamin rekrutacji do przedszkoli i odziałów przedszkolnych 2021-2022.docx

 

  Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w szkołach podstawowych
  Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej
  Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły 2021-2022

Zobacz również

Załączniki

uchwala_xxx_298_2020_rgk_w_sprawie_kryteriow_naboru_do_publicznych_przedszkoli_i_oddz_przedszkolnych.pdf [1.20 MB] uchwala_xxxii_284_2017_rgk__w_sprawie_kryteriow_naboru_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych_zamieszkalych_poza_obwodem_szkoly.pdf [436.68 kB] zarzadzenie_wojta_gminy_krokowa_0050352021_w_sprawie_harmonogramu_rekrutacji_do_przedszkoli_i_klas_pierwszych_20212022.pdf [1.52 MB] zalacznik_nr_3_oswiadczenie_woli_przyjecia__do_przedszkola.docx [13.12 kB] zarzadzenie_wojta_gminy_krokowa_0050362021_w_sprawie_wzorow_dokumentow_rekrutacyjnych_oraz_regulaminu_rekrutacji_na_rok_szkolny__20212022.pdf [11.37 MB] zalacznik_nr_4_oswiadczenie_woli_przyjecia__do_oddzialu_przedszkolnego_w_szkole_podstawowej.docx [13.16 kB] informacja_na_temat_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_20212022.pdf [2.57 MB] zalacznik_nr_5_deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_w_publicznym_przedszkolu.docx [13.05 kB] zalacznik_nr_1_wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_publicznego_przedszkola_roku_szkolnym_20212022.docx [164.83 kB] zalacznik_nr_6_deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_w_oddziale_przedszkolnym_przy_szkole_podstawowej.docx [13.18 kB] zalacznik_nr_7_regulamin_rekrutacji_do_przedszkoli_i_odzialow_przedszkolnych_20212022.docx [160.74 kB] zalacznik_nr_2_wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego_w_szkole_podstawowej_w_roku_szkolnym_20212022.docx [170.41 kB] zasady_rekrutacji_do_klasy_pierwszej_w_szkolach_podstawowych.docx [15.17 kB] wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_kl_i_szkoly_podstawowej__zamieszkalych_poza_obwodem_szkoly_20212022.docx [158.63 kB] zgloszenie_do_klasy_i_szkoly_podstawowej.docx [25.09 kB]