EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W dniu 13 czerwca 2017 r. zorganizowano dla uczniów z klasy IV i V egzamin sprawdzający ich wiedzę teoretyczną z zasad ruchu drogowego oraz egzamin praktyczny. Protokół z egzaminu na kartę rowerową Do egzaminu przystąpiło 15 uczniów. Test wiadomości zdało 11. Jazdę praktyczną zdało 11 uczniów i oni otrzymają Kartę Rowerową. Organizatorami egzaminu na Kartę Rowerową byli pani Jolanta Baran i pan Mariusz Głowienka.