WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!

Kadra

mgr Aleksandra Obszyńska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

DYREKTOR SZKOŁY
nauczyciel przyrody

mgr Żaneta Stawicka

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja, Bibliotekarz

wicedyrektor szkoły,bibliotekarz,nauczyciel j.niemieckiego

mgr Jolanta Baran

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy 7, nauczyciel matematyki w klasach IV-VIII.

mgr Maria Borska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, j. kaszubskiego,wychowawca kl. 3 a

mgr Alicja Dettlaff

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii

Beata Dettlaff

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka kaszubskiego

mgr Halina Gojke

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego i historii i społeczeństwa w klasach 5,6,7 i 8, wychowawca kl.8

mgr Marzena Keppen

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel informatyki w klasach I-VIII, specjalista w kl. 3b, wychowawca klasy 6a

mgr Łukasz Krefta

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii i kultury Kaszub, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie


mgr Maciej Krystkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel fizyki w kl. VII i VIII

mgr Danuta Laskowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w kl. 2, wychowawca klasy 2.

mgr Anna Marzejon

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel religii i historii i społeczeństwa w kl. 4 i 5a, wychowawca kl. 5

mgr Marzena Muttka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego w PP i OP,
wychowawca kl. 3 b, zuchy, logopeda.

mgr Marzena Obszyńska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania przedszkolnego,
wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr inż. Alicja Oleńska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego w klasach IV-VIII, wychowawca kl. 6 b.

mgr Barbara Orzeł-Dettlaff

Funkcja: Pedagog, Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel przyrody, biologii, pedagog szkolny

mgr Anita Słowik

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca kl. 1.

mgr Bartłomiej Szefke

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji muzycznej, muzyki, rytmiki i plastyki i techniki.

mgr Anna Wojtowicz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel, wychowawca punktu przedszkolnego

mgr Adrianna Rutz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego w klasach: 1, 2a i 2b.

mgr Maria Wiśniewska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego w kl. IV

mgr Roman Wiśniewski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego w kl. IV-VIII

Konkurs „Do Hymnu!