Tutaj powinien być opis

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

   Dnia 22 listopada 2019r. z okazji obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia” naszą szkołę odwiedziły Panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku. Zorganizowano dla całej społeczności szkolnej punkt edukacyjno-informacyjny oraz zajęcia profilaktyczne dla klasy IV, w ramach realizowanego programu antytytoniowego „Bieg po zdrowie”. Podczas akcji wszyscy uczniowie mogli wykonać pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu (przy pomocy smokerlyzera), a także symulację stanu nietrzeźwości przy użyciu alkogogli. Celem spotkania była głównie profilaktyka uzależnień oraz edukacja młodzieży, w tym utrwalenie prawidłowych postaw i zachowań, uwzględniających odpowiedzialność za własne zdrowie i życie. Uczniowie otrzymali również liczne tematyczne materiały edukacyjne.
    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku była również organizatorem konkursu plastycznego „Drugie życie śmieci”, do którego przystąpiło 5 uczniów z naszej szkoły. Wyróżnienie i nagrodę w kategorii „Słynne budowle” otrzymał Jacek Krzemiński z kl. VIa, za pracę „Neumayer-Station III”. Pozostali uczestnicy: Adrian Dominik z kl. VIb, Mateusz Muttka z kl. VIb, Oskar Ewald z kl. VIb i Stanisław Baran z kl. VIa otrzymali dyplomy oraz słodki upominek.

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!