Tutaj powinien być opis

„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 2”

W naszej szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i przy współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, realizowany był projekt pt. „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 2”. Celem projektu było zwrócenie uwagi wszystkich uczniów, a także polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Wszystkie nasze przedszkolaki i uczniowie otrzymali kartkę bożonarodzeniową. Zadanie polegało na napisaniu pięknych życzeń, które chcieli skierować do osoby lub instytucji, do której wysłali kartkę. Poprzez realizację projektu chcieliśmy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważna rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Pragniemy, aby nasi uczniowie byli świadomi różnicy pomiędzy istotą słowa pisanego własnoręcznie, a wiadomością cyfrową – wygenerowaną często z gotowych wzorów. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem gdy na nie spoglądamy. Miejmy nadzieję, że tradycja wysyłania kartek świątecznych na nowo odrodzi się w młodym pokoleniu oraz wysłane kartki sprawiły ogromną, najszczerszą radość odbiorcom. Dziękujemy przedszkolakom, uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie😊

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!