Informacja o terminie otwarcia żłobków samorządowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krokowa.

Informacja o terminie otwarcia żłobków samorządowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krokowa.

 

Urząd Gminy Krokowa uprzejmie informuje, że mając na uwadze ustalone w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytyczne przeciwepidemiczne, które skutkują koniecznością zorganizowania pracy przedszkoli i żłobków na nowo, w tym w zakresie liczby grup i miejsc w żłobku, przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji z uwagi na ograniczenia związane z liczbą miejsc, ustalenia liczebności niezbędnej kadry do zapewnienia prawidłowej pracy żłobka oraz wdrożenia reżimu sanitarnego i związanych z nim procedur postępowania oraz organizacji pracy, Wójt Gminy Krokowa zwrócił się do dyrektorów przedszkoli i żłobków  z prośbą o podjęcie działań tak, mogły zostać otwarte jak tylko będzie możliwość zapewnienia w/w warunków.

Ostateczna decyzja o otwarciu danego żłobka uzależniona będzie jednak od tego, czy
w placówce zostaną wdrożone wszystkie wytyczne GIS oraz zainteresowania rodziców oddaniem dziecka pod opiekę do w/w instytucji. O wszystkich dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie rodziców dzieci uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje:  

1) przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.;

2) również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.