Tutaj powinien być opis

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Pod koniec roku szkolnego odbyło się zdalne spotkanie Samorządu Uczniowskiego. Podczas zebrania została omówiona praca SU w trwającym roku szkolnym. Omówiono propozycję planu pracy na rok szkolny 2020/2021.Następnie opracowano pomysły kolejnych akcji, jakie będą miały miejsce w nadchodzącym roku szkolnym. Należy stwierdzić, iż uczniowie naszej szkoły są bardzo kreatywni, bowiem propozycji im nie brakowało. Dziękujemy za zaangażowanie i działalność na rzecz społeczności szkolnej wszystkim członkom Samorządu Uczniowskiego. 

Opiekunowie Samorządu Barbara Orzeł –Dettlaff Marzena Keppen

  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!