Tutaj powinien być opis

KONFERENCJA W WILDZE

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka, po ukończeniu Programu Całościowy Rozwój Szkoły- poziom zaawansowany, przystąpiła do programu Klub Szkół Uczących Się. Chcemy – na fundamencie oceniania kształtującego - podtrzymać i pogłębiać zmianę w szkole. Celem pracy w Klubie SUS jest rozwijanie uczenia się i nauczania poprzez zespołową realizację indywidualnie wybranego przez szkołę wyzwania. Szkoły należące do Klubu korzystają z wielorakiego wsparcia: • pomoc asystenta, który współpracuje z dyrektorem i liderami, towarzyszy i wspiera w kolejnych etapach realizacji wyzwania, m.in. przygotowując lub uczestnicząc w przygotowaniu warsztatu dla nauczycieli dostosowanego do potrzeb szkoły, • spotkania dyrektorek i dyrektorów szkół, wspieranie i budowanie wspólnoty oraz wzajemne wsparcie w realizacji wyzwań, • rozwój liderek i liderów, organizowanie dla nich konferencji wyjazdowych i spotkań zdalnych, doskonalących ich umiejętności, • głębsza współpraca między szkołami, międzyszkolne spotkania partnerskie, które umożliwiają wzajemne uczenie się i promocję dobrego nauczania. Spotkaniem otwierającym pracę Klubu SUS była Konferencja Dyrektorów, tzw. PAPA- Polsko- Amerykańska Akademia Dyrektorów, w dniach 20-22 sierpnia 2020 w Wildze, w której uczestniczyła Pani Aleksandra Obszyńska- dyrektor naszej szkoły. Celem konferencji było wsparcie dyrektorek i dyrektorów w ich przywództwie. Poniżej zamieszczamy link do relacji z tego wydarzenia.


LETNIE SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ W KLUBIE SUS
  • WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!