Tutaj powinien być opis

„NASZE DZIECI KREATYWNIE”

W myśl słów Patrona naszej szkoły Janusza Korczaka, zawartych w książce zatytułowanej „Jak kochać dziecko", które brzmiały Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania." Świadomość własnego talentu, rozwijanie pasji i zainteresowań z dziecięcą radością jest drogą do osiągnięcia sukcesu. Wszyscy jesteśmy mistrzami!" Uczniowie klas II i III wykonali kolejne zadanie z projektu. Nasze Dzieci Kreatywnie" i pokazali własne talenty, zainteresowania oraz jak kreatywnie spędzają czas wolny. Każdy z nich jest inny, każdy wyjątkowy i ma pomysł na siebie.